Verbond van West Brabantse Ondernemingen

Bel ons: +32 (0)2 481 00 48
Volg ons via :

    U bent hier

    • You are here:
    • Home > Over VWBO

Over VWBO

Het VWBO, samen voor een beter lokaal ondernemersklimaat

Het VWBO of Verbond van West-Brabantse Ondernemingen ontstond in 1966 met een duidelijke missie: het behartigen en verdedigen van de belangen van zijn leden, bedrijven die hun activiteiten vanuit de prachtige regio West-Brabant ontplooien.

Deze missie is in de loop der jaren en met intussen zo’n 300 leden niet veranderd. Het blijft cruciaal de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen in deze regio te verdedigen. Mobiliteit, veiligheid, de situatie van de arbeidsmarkt, ruimtelijk ordening, fiscaliteit, communicatie met de overheden … het zijn stuk voor stuk sleutelelementen om de economie en de ondernemingen in West-Brabant te doen bloeien en groeien.

Doelstellingen

Het VWBO wil de industriegebieden in de regio beter ontsluiten en toegankelijk maken. Onder andere het verbeteren van het openbaar vervoer is hierbij cruciaal.

Ook de (brand)veiligheid van de industriegebieden en gemeenten staat hoog op de agenda, net als de netheid en afvalverwerking in de West-Brabantse gemeenten. 

Verder mikt het VWBO op een betere samenwerking tussen bedrijven. Via netwerken kan deze bevorderd worden en kan nog beter opgekomen worden voor gezamenlijke belangen.

Tot slot is de relatie met de lokale besturen prioritair. Een goede verstandhouding helpt bij het bemiddelen en realiseren van de doelstellingen. In deze zijn goede communicatiekanalen van en naar het lokale bestuur van groot belang.

Realisaties

In zijn bijna vijftig jarig bestaan heeft het VWBO tal van realisaties op zijn conto kunnen schrijven. Zo was het verbond betrokken bij diverse veiligheids- en preventieplannen, onder andere pilootprojecten inzake de bewaking van industriegebieden. Ook projecten inzake brandbestrijding werden opgezet.

Daarnaast ging veel aandacht naar betere bewegwijzering en verkeerssignalisatie en een betere toegankelijkheid. Dat laatste punt werd bijvoorbeeld gerealiseerd door de verbetering van de rijbaan in industriegebieden (in Groot-Bijgaarden en Kobbegem) en door het verdedigen van de belangen van de ondernemers bij de ontwikkeling van de ringweg rond Asse. In Mollem werd dan weer een vrachtwagenparking met camerabewaking aangelegd en in zone Zellik werd door de bedrijven op het Researchpark een consortium veiligheid met een gezamenlijke nacht- en weekendpatrouille verwezenlijkt.

Tot slot zijn er ontelbare dossiers waarbij het VWBO inspraak had bij de overheid, net als tussenkomsten bij wegenwerken en dergelijke. Vaak heeft het verbond ook een vertegenwoordiger bij adviesraden en gemeentelijke commissies (zoals de Gecoro).

Werking

Het VWBO is lokaal georganiseerd.